Прашања и одговори

Зошто гладиолус суви лисја


Кажи ми, што е со глидиолусот? Благодарам однапред

Одговори:

Може ли пероноспороза?