Прашања и одговори

Зошто огрозд суво


Здраво, каква болка во цариградско грозде? Што да се процесира?

Одговори:

бела Анѓелковиќ, но не е сигурна.