Прашања и одговори

Зошто лисјата на млада круша се покриени со темни дамки


Добро попладне, кажи ми што се случува со лисјата на една млада круша? Треба совет. Благодарност до сите кои одговорија

Одговори:

Не можам да кажам сигурно, но изгледа како краста. Неопходно е да се испрскаат Skor или Hom.