Прашања и одговори

Кој јаде глоксинија лисја и како да се справи со тоа


Драги соученици, кажи ми, те молам, кој јаде лисја од мојата глоксинија и како да се справиш со тоа?

Одговори:

Можеби aphids или thrips, третирајте со фитодерм.