Прашања и одговори

Како да заштедите орхидеја во случај на распаѓање на основата


Помогнете во зачувување на орхидејата! Дали некој знае дали е можно да се спаси орхидеја во случај на распаѓање на основата?

Одговори:

Ништо да се направи (((