Прашања и одговори

Какви болни краставици во стаклена градина


Кажи ми, те молам, зошто моите краставици се разболеа во стаклена градина?

изгореници, треба да водате рано наутро или навечер

Изгореници. Наводнување не влијае.

влијае, капките вода работат како леќи

само ако падот е на растојание од листот. Курс за училишна физика.

Од филмот, кондензатот паѓа во капки на лисјата и тие изгонуваат на сонце.

И колку често да се вода краставици?

Стојам под крошна, водата не паѓа одозгора, директно сонце само наутро, но приказната е иста. Ова не е изгореница.

тогаш некаква болест! Обидете се да прскате со микроелементи. Среќно

Се хранат со азотно ѓубриво.

прскаше пред три дена - - не помогна