Прашања и одговори

Може да се користат анти-афтидни биоинсектициди


Сакам да прашам луѓе со знаење. Кој се бореше со aphids со биоинсектициди? Дали тие му штетат на здравјето? На пример, дали е можно да се одгледуваат култури со нив ако плодовите веќе се појавија на нив.

Одговори:

Биолошки инсектициди, како на пример, Лепидоцид се одобрени за употреба во земјата. Не се акумулира во овошје и не е токсичен. Кога се користат строго според упатствата, биолошките инсектициди се совршени, безбедни за луѓето, па дури и за пчелите. Може да се користи во која било фаза на раст на растенијата. Со целата безбедност на таквите лекови, ве советувам да се обидете да направите со народни лекови со мала инвазија на штетници. Навремената превенција е најдобриот лек против штетниците од инсекти.