Прашања и одговори

Како да се задржи репка култура


Кажи ми како да ги зачувам растителните култури, оваа година имав многу раѓања, тие не јаделе сите одеднаш, каде да ги ставам?

Одговори:

Споделете го ова