Прашања и одговори

Зошто рогуста сорта на компир е слаба


За прв пат наидов на проблем: растат три сорти компири, додека бербата клубени од розовата сорта беа слаби. Останатите две сорти покажаа одлични резултати, прекрасна жетва. Читам дека причината за слабите компири е недостаток на калиум во почвата, но дали се тие две сорти добри? Можеби некој знае која е причината? Однапред ви благодарам и благодарен.

Одговори:

Различни сорти бараат различни услови. На пример, соседот Невски успева и инфекцијата не расте низ оградата. И добра година не е неопходна. Или едната сорта произведува култура или друга. Во наши услови, стабилна продуктивност даваат Елизабета и Санте. Дури и идеалниот и тоа се бере на секои 3 години