Прашања и одговори

Томато Златен Коенигсберг порасна со свинска опашка


Еве таков Златен Коенигсберг порасна со свинска опашка

Одговори:

Колку елегантен убав